Regulamin VI Kryterium Ulicznego o Puchar Burmistrza Maszewa oraz wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie szosowym w kat. młodzik, junior młodszy woj. zachodniopomorskiego Maszewo, 15 września 2012r.


1. Cel wyścigu:
- Popularyzacja kolarstwa na terenie Miasta i Gminy Maszewo,Powiatu Goleniowskiego oraz województwa zachodniopomorskiego

- Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa

- Propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia

- Wyłonienie najlepszego zawodnika w kat. młodzik i junior młodszy woj. zachodniopomorskiego

2. Organizator
- Uczniowski Klub Sportowy ,,Ratusz’’ w Maszewie
- Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie
- Urząd miejski w Maszewie.


3.Termin i miejsce
- VI Kryterium uliczne o Puchar Burmistrza zostanie przeprowadzone w dn. 15 września 2012 (sobota) Maszewo w godzinach 10:00 do 15:00
- START-META- ul. Wojska Polskiego , ul. H Sawickiej , ul. Ks. K. Świetlińskiego, ul. H. Sienkiewicza.


4.Uczestnictwo

- W wyścigu mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie i licencje. Kategorie wiekowe wg kalendarza sportowego PZkol

5.Zgłoszenia

- Biuro Wyścigu – Urząd Miejski w Maszewie , Pl. Wolności 2, Tel. 091 4187424,dn. 15 września 2012r. w godz. 08:00-09:30, odprawa techniczna o godz. 09:40.


6. Czas startu i dystanse poszczególnych kategorii
- kat. Dzieci godz.10:00 – 10:30
- kat. Żak godz.10:40 5 x 900m = 4,5km
- kat. Młodzik godz.11:00 15 x 900m = 13,5km
- kat. Junior Młodszy godz.11:20 20 x 900m = 18km
- kat. Junior godz.12.00 30 x 900m = 27km
- kat. VIP godz.13:00 15 x 900m = 13,5km
Przy małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach dopuszcza się łączenie kategorii przy prowadzeniu oddzielnej klasyfikacji.

PUNKTACJA :
- punkty 2 - 1 na każdej rundzie(punktuje dwóch pierwszych zawodników)
- punkty 5-3-2-1 co piąta runda

7. Komisja sędziowska

- Komisję sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów ZZkol w Szczecinie
- Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego.


8.Nagrody i sprawy finansowe;
- Koszty organizacyjne pokrywa organizator , koszty uczestnictwa zainteresowane kluby.
- Opłaty za startowe pobierane będą zgodnie z przepisami PZKol.
- W kat. VIP prawo startu mają Organizatorzy, Sponsorzy oraz zawodnicy zgodnie z stawkami PZKol w kat. Masters.
- Trzech najlepszych zawodników w kategorii dzieci, żak, młodzik otrzyma
puchary, nagrody rzeczowe.